กรมพัฒน์ฯ เผยเคล็ดลับ! เลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ สุพรรณบุรี ลพบุรี และบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสัมมนา “เลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ” พร้อมเผยเคล็ด (ไม่)ลับ สำหรับนักลงทุนมือใหม่ในการเลือกลงทุนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ นำไปประกอบเป็นอาชีพ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำและมีโมเดลธุรกิจให้สามารถนำไปใช้ได้เลย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า การลงทุนในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างธุรกิจได้ง่ายกว่า เนื่องจากมีระบบการบริหารจัดการที่พร้อมใช้งานและสามารถการันตีความสำเร็จได้สูงกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง รวมถึงมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุน และสร้างมาตรฐานให้ระบบแฟรนไชส์ไทยพัฒนาสู่มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล  

ปัจจุบัน ธุรกิจแฟรนไชส์” เป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้ที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ว่างงานที่สนใจจะมีอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเอง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีสูตรสำเร็จในการบริหารจัดการทั้งทางด้านการผลิต ระบบการบริหารงาน รูปแบบการบริการ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ การพัฒนาบุคคล และที่สำคัญ คือ การดำเนินงานด้านการตลาด ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือการบริการและความมีชื่อเสียงของเจ้าของแฟรนไชส์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอยู่ก่อนแล้ว ทำให้ผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับความสะดวก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมาก่อนก็สามารถเลือกซื้อแฟรนไชส์เพื่อสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะเลือกซื้อแฟรนไชส์ (Franchisee) จำเป็นต้องเข้าใจระบบแฟรนไชส์และควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆ ในการเลือกทำธุรกิจที่ชอบและเหมาะสมกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรือบริการต้องมีจุดเด่นต่างกับธุรกิจอื่น ความรู้หรือ Know-How ที่เป็นระบบ ที่จะได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) ตัวอย่างความสำเร็จของธุรกิจ มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ความนิยมของผู้บริโภคต่อธุรกิจโดยรวมไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า ระบบและรูปแบบการใช้บริการ รวมถึงความสามารถบุคลากร ธุรกิจมีการเติบโตและมีการพัฒนาปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนจะตัดสินใจเลือกลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้สนใจลงทุนในระบบแฟรนไชส์ ให้สามารถตัดสินใจเลือกซื้อหรือลงทุนในระบบแฟรนไชส์ที่ใช่และประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา “เลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ” ในส่วนภูมิภาค คือ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 30 พ.ย.61 ณ โรงแรมเบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค.61 ณ โรงแรมบุรีเทล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

นอกจากการจัดสัมมนาแล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาหรือผู้สนใจสามารถเข้าชม พูดคุยกับเจ้าของแฟรนไชส์ จำนวน 50 แบรนด์ ที่จะเปิดเผยเคล็ดไม่ (ลับ) ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ พร้อมกับดูต้นแบบและเลือกซื้อแฟรนไชส์ ในงาน “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ” 1.ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค.61 ณ บิ๊กซี ลพบุรี 2.ระหว่างวันที่ 13-16 ธ.ค.61 ณ ห้างทวีกิจ บุรีรัมย์

“อย่างไรก็ตามการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ถึงแม้จะมีเจ้าของแฟรนไชส์คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแล ผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็ควรเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ การพิจารณาเลือกธุรกิจและทำเลให้เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงต่อไป” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย