มูลนิธิทีเอ็มบี รับมอบเงินจาก TMBAM Eastspring จุดประกายเยาวชน ต่อยอดสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี รับมอบเงินสนับสนุนมูลค่า 1,045,618.08 บาท จากนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring, เพื่อสนับสนุนโครงการไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน จัดโดยมูลนิธิทีเอ็มบี เพื่อจุดประกายเยาวชนด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมต่อยอดสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งพลังแห่งการให้กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยเงินสนับสนุนดังกล่าวมาจาก 10% ของค่าบริหารจัดการ (Management Fee) กองทุนรวมหุ้นทีเอ็มบีธรรมมาภิบาลไทย โดยได้รับมอบเงินสนับสนุนในงาน FAI-FAH ART FEST 2020 ตอน Help Kids Make REAL Change ณ ทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้