สนับสนุนหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ

นายอนุทิน   ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรแก่นางสาวภาสินี  ปรีชาธนาพล  ผู้อำนวยการฝ่าย  ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ในโอกาสที่บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ณ โรงพยาบาลศรีสังวร  จ.สุโขทัย