โตเกียวมารีนประกันชีวิต รับเข็มกลัดจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี  ๒๕๖๓

คุณสิทธิชัย อุยตระกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจลูกค้าองค์กร บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เข้ารับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย จากคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2563 ฝ่าวิกฤต…ด้วยจรรยาบรรณ” โดยได้รับเกียติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย