‘Soul Focus’ เผย ‘โควิด-19’ กระทบสุขภาพใจคนไทย ชู 3 บริการ ‘ป้องกัน- ฟื้นฟู-พัฒนาสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ’

Soul Focus (Thailand) เผยสุขภาพจิตคนไทยได้รับผลกระทบ จากสภาวะความกดดันทางการเมือง เศรษฐกิจ และวิฤกติโรคโควิด 19 ทำให้เกิดสภาวะเครียดสะสมจนเกิดปัญหาสุขภาพและป่วยเป็นโรคซึมเศร้า พบคนไทยมุ่งดูแลสุขภาพมากขึ้นสบช่อง ดัน 3 บริการ ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนา ดูแลสุขภาพจิต โดยทีมนักจิตวิทยามืออาชีพ ผ่าน Hotline สายด่วน ชูจุดแข็งการสแกนลายนิ้วมือ “Bioscan” ตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางพฤติกรรมเฉพาะแต่ละบุคคล เป็นตัวช่วยให้เข้าใจตัวเอง อยู่กับตัวเองอย่างมีความสุข พร้อมดึงศักยภาพออกมาใช้ได้อย่างมั่นใจ

ดร.ชนิตาพันธ์ ธนะวัฒนกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โซล โฟกัส ไทยแลนด์ จำกัด (Soul Focus Thailand) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสุขภาพจิตของคนไทยมีแนวโน้มเครียดมากขึ้น จากภาวะสังคมต่างๆ ประกอบกับปัจจุบันต้องเผชิญกับวิกฤติกับโรคโควิต 19 ส่งผลให้ผู้คนมีสภาวะเครียดจนนำไปสู่โรคเครียด สะสมจนเกิดปัญหาสุขภาพและป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น จากข้อมูลขององค์กรอนามัยโลกพบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากกว่า 300 ล้านคนคิดเป็น 4% ของจำนวนประชากรทั้งโลก 7,500 ล้านคน ในทุกๆ ปีจะมีอัตราผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายราว 800,000 คน โดย 78% เกิดในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง ด้านจากข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต พบว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยด้านจิตเวชมากถึง 3.3 ล้านคน แบ่งเป็น โรคจิตเภท 455,118 คน โรคซึมเศร้า 370,885 คน โรควิตกกังวล 485,621 คน พยายามฆ่าตัวตาย 31,610 คน ในขณะที่ประชากรที่สามารถเข้าถึงบริการด้านโรคจิตเวช คิดเป็น 61.21% ของจำนวนผู้ป่วยเท่านั้น

ด้านดร.จอมขวัญ เลื่องลือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล โฟกัลป์ จำกัด นักจิตวิทยาด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผ่านการอบรมการวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือจากสถาบันของประทศไต้หวันและทำการสแกนนิ้วลายนิ้วมือมาแล้วกว่า 30,000 คน กล่าวว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนเกิดความเครียด กังวลไม่สบายใจ มักมาจากประสบการณ์ของความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน การมีผู้ช่วยรับฟังปัญหาที่ดี ช่วยให้เข้าใจตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันคนไทยสนใหญ่หันมาให้ความสนใจดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ทั้งภายในและภาพนอก นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากโลกภัยไข้เจ็บ

สำหรับบริษัท Soul Focus Thailand ก่อตั้งขึ้นจากผู้บริหารและทีมนักจิตวิทยามืออาชีพ ที่ต้องการให้คำปรึกษาช่วยเหลือ พร้อมรับฟังและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 3 ด้าน 1.ฟื้นฟู ทำให้คนพ้นจากความเครียด ความวิตกกังวล ซึมเศร้า โดยเป็นผู้ร่วมเคียงข้างให้กำลังใจ ให้มุมมองในมิติใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความสุขด้วยตัวเองผ่านปรึกษาและการใช้เครื่องมือในเชิงจิตวิทยา
2.ป้องกันทำให้คนมีภูมิคุ้มกันจากสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกที่ต้องเผชิญกับภาวะความเครียดความกังวล ไม่ให้เกิดปัญหาบานปลาย สามารถอยู่กับตัวเองและสังคมอย่างมีความสุข และ 3.พัฒนาทำให้คนดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างมั่นใจสามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ Soul Focus Thailand ให้บริการครอบคลุมเรื่องการดูแลสุขภาพจิตใจเพื่อตอบโจทย์ความต้องการดูแลสุขภายใจของคนไทย ด้วย 3 บริการหลัก ได้แก่ 1.การปรึกษาตัวต่อตัวกับนักจิตวิทยามืออาชีพ (Counseling) โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ลายนิ้วมือ“Bioscan” เพื่อตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคน เทคโนโลยีวิเคราะห์ลายนิ้วมือ “Bioscan” ช่วยตรวจวัดคุณลักษณะทางการภาพและลักษณะทางพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคน โดยสามารถทำได้ทั้งตัวต่อตัว ทำกับครอบครัว คนรัก หรือพนักงานในองค์กรก็ตาม ผลของการวิเคราะห์ จะสามารถบอกลักษณะบุคลลิกภาพภายนอกที่ผู้อื่นมองเห็น กับบุคลิกภาพภายในที่ซ่อนอยู่ในแต่ละบุคคล ชี้ให้เห็นศักยภาพและข้อแตกต่างจากบุคคลอื่น ซึ่งสามารถนำผลนี้ไปต่อยอดศักยภาพในตัวเราเองสร้างทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น ช่วยให้มีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมากขึ้น ระบบ “Bioscan” ซึ่งผสมผสานระหว่างชีวภาพการแพทย์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลก “Bioscan”

2.อบรมสัมมนาฝึกการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ “Love Me More รู้จักฉัน รู้จักเธอ” ที่เปิดสัมมนาให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการรู้จักตัวเอง ค้นกาจุดแข็ง จุดด้อยของตัวเอง “Love Me More เข้าใจคู่ รู้จักลูก” สัมมนาให้คู่รัก หรือครอบครัว มารู้จักตัวเองและเห็นถึงความแตกต่างของคนในครอบครัว เปิดให้บริการทุกๆ เดือน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ใน page facebook: soulfocusthailand หรือ Line: @soulfocusthailand

3.การสัมมนาให้กับองค์กร ในเรื่องการสื่อสาร ลดความขัดแย้ง การลดความเครียด ซึมเศร้า สับสนของคนในองค์กร ดึงศักยภาพด้านเด่นของบุคลากรในองค์กร รวมถึงเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกบุคลากรของผู้บริหาร โดยใช้ทีมนักจิตวิทยาและเครื่องมือจิตวิทยาเข้ามาอยู่ในกระบวนการทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีบริการผ่าน hotline สายด่วน 02-821-6888 เปิดบริการตั้งแต่เวลา 13.00-20.00 และบริการผ่านโซเซียลมีเดียอื่นๆ เช่น แชท,วีดีโอคอล บริการปรึกษาตัวต่อตัว หรือ กลุ่ม ซึ่งสามารถนัดปรึกษาร่วมกับแฟนคู่แต่งงานและครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดีขึ้น สามารถสอบถามข้อมูลทางช่องทางโซเซียลมีเดียตลอดทั้งวันที่ Facebook Messenger https://www.facebook.com/soulfocusthailand/ หรือ Line @SoulFocusThailand