คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ร่วมกับ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และประธานมูลนิธิธรรมดี จัดกิจกรรม พลังทิพยรักษ์โลก ครั้งที่ 21 “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”


เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยนำคณะครู และผู้นำชุมชน ร่วมปลูกป่า 3 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ใช้ในครัวเรือน ใช้เป็นอาหารและยาสมุนไพร นำไปจำหน่ายสร้างรายได้ และได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีปลูกป่าแบบทางไกลด้วยการยิงหนังสติ๊ก ที่บรรจุเม็ดพันธุ์ในลูกกระสุน ได้แก่ มะค่าแต้ ประดู่กิ่งอ่อน มะขาม มะกล่าต้น คูน เพกา และปลูกต้นไม้ ได้แก่ มะค่าโมง สะเดา กระถินณรงค์ เสลา มะขามเปรี้ยว

นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวของผืนป่า ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย ณ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี