เคทีซีจัดงาน KTC Supplier’s Day ปันความรู้การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

นายชุติเดช  ชยุติ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน “KTC Supplier’s Day” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัทคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 60 คน เกี่ยวกับแนวทางการประกอบธุรกิจให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบเป้าหมายของ SDGs (Sustainable Development Goals) ความสำคัญของสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีนายสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์  กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด นางสาวกุลวัลย์  สุพีสุนทร  ผู้จัดการ ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วยนางสาวชนิดาภา สุริยา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ปฏิบัติการ และนางสาวดวงกมล อินทรพราหมณ์ ผู้อำนวยการ – คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ “เคทีซี” ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ “เคทีซี ป๊อป” ชั้น B1 อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33