“เครือไทย โฮลดิ้งส์” ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง “มนตรี วงศ์ท่าเรือ” ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้ง นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต แทนนายจิรวุฒิ บุญศิริ ซึ่งสิ้นสุดวาระในตำแหน่ง

นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ นายมนตรี เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่คร่ำหวอดในวงการประกันภัยที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ได้ร่วมงานกับอาคเนย์มาตั้งแต่ปี 2014 โดยเข้ามาดำเนินงานปรับปรุงการขยายงานของสายงานบริหารสาขา ซึ่งอาคเนย์มีสาขาให้บริการทั่วประเทศกว่า 75 สาขา จากนั้นได้มีโอกาสดูแลสายงานบริหารลูกค้าสถาบัน และการขยายงานในช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ ของบริษัท จึงทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่านายมนตรีจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการธุรกิจด้านการประกันภัยที่มีความเข้าใจผู้บริโภคและพันธมิตรธุรกิจ พร้อมพัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกคน