โตเกียวมารีนประกันชีวิต ร่วมสานต่อกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 100 ปี จ.ระนอง

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) นำโดย มร.โตโยทาเกะ คูวาตะ กรรมการผู้จัดการ คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน  ผู้บริหาร ฝ่ายขาย พนักงาน และอาสาสมัครนักเรียน ชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน 15,000 ต้น  ในพื้นที่ 30 ไร่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ. ระนอง เพื่อสานต่อโครงการของโตเกียวมารีนโฮลดิ้งที่ได้ริเริ่มโครงการนี้มาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และตั้งใจจะดำเนินกิจกรรมนี้ไปอีก 100 ปีข้างหน้า เพื่อที่จะส่งมอบพื้นที่สีเขียวให้เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งความปราถนาดีของโตเกียวมารีนที่หยั่งรากเติบโตอยู่บนผืนแผ่นดินไทย