วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “Show Share Charity Freshy Comm.Arts  2020”

นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด กิจกรรม “Show Share Charity Freshy Comm.Arts  2020” ของ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารายได้และสิ่งของนำไปบริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยชาวโคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ. มานินทร์ เจริญลาภ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนรางวัลกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลรวมทุนประกัน 1,400,000 บาท ให้แก่ทีมที่ชนะเลิศ การประกวดเต้น “PDSPU COVER DANCE 2020” รวมถึงร่วมออกบูธกิจกรรมเกมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรม “Show Share Charity Freshy Comm.Arts” บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2016 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาใหม่คณะนิเทศศาสตร์ทุกสาขา ตระหนักในความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมการแสดงความสามารถของตนเองในฐานะนักนิเทศศาสตร์ อาทิ การร้องเพลง เต้น เล่นดนตรี  รวมถึงการรวมตัวกันทำความดี และใช้ความสามารถด้านการสื่อสารให้เป็นประโยชน์แก่สังคม