กรุงศรีคว้ารางวัล Best Companies to Work for in Asia 2020

ดร. วศิน อุดมรัชตวนิชย์  ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และทีมผู้บริหารจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รับรางวัล Thailand’s Best Companies to Work for in Asia 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำระดับสากลด้านทรัพยากรบุคคล รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างให้กรุงศรีเป็นองค์กรน่าทำงานและการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมแบงคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

จากองค์กรชั้นนำกว่า 130 แห่งที่เข้าร่วมชิงรางวัลดังกล่าว กรุงศรีประสบความสำเร็จและเป็นหนึ่งใน 37 องค์กรไทยที่ได้รับรางวัลระดับสากลนี้ โดยองค์กรที่ได้รับรางวัลต้องผ่านการประเมินด้วย Total Engagement Assessment Model (TEAM) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรเข้าใจความต้องการของพนักงานภายในองค์กรได้ดีขึ้น อีกทั้งยังต้องผ่านการประเมินและสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือตัวแทนองค์กรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย