ทิพยประกันภัย เปิดตัวโครงการ “#TIP เติมสุข” รับสมัคร “TIP Digital Ambassador” 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย มีความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบทางรายได้ จากวิกฤติโควิด-19 เปิดโครงการ “#TIP เติมสุข” ขอเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว เปิดรับสมัคร “TIP Digital Ambassador” เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Tipinsure.com รายได้  3,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11/11/63 – 12/12/63 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม ลงทะเบียน/ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tipinsure.com

สำหรับโครงการ “#TIP เติมสุข” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “TIP ปันสุข” ที่ต้องการสนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมารองรับหลังวิกฤตโควิด-19 โดยโครงการ “TIP ปันสุข” ประกอบไปด้วย  4 ซีรี่ส์หลัก คือ เที่ยวปันสุข , เกษตรเป็นสุข , #TIP เติมสุข และ TIP อิ่มสุข ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้เปิดตัวซีรี่ส์  เที่ยวปันสุข เป็นซีรี่ส์แรก รองรับโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ  เราเที่ยวด้วยกัน โดยประชาชนสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่สามารถสร้างหลักประกันและความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึง โครงการเกษตรเป็นสุข ที่ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถกระจายผลผลิตทางการเกษตร โดยสามารถนำมาเเลกเป็นประกันภัยได้  และโครงการ TIP อิ่มสุข ซึ่งจะเปิดตัวโครงการเป็นลำดับต่อไป ต่อจากโครงการ “# TIP เติมสุข” สำหรับโครงการ TIP ปันสุข นี้สอดคล้องกับปณิธานที่ทิพยประกันภัยมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและรับผิดชอบสังคมอย่างต่อเนื่องและตลอดไป