ตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล NAA ตัวแทนยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

พิธีมอบรางวัล NAA – บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  นำโดย คุณอนุชา ภิงคารวัฒน์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณปรัชญ์ สิงหเสนี ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน (ซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนประกันชีวิต 4 ท่าน ได้แก่ คุณกิตติภัต แสงประดับ (ที่ 2 จากซ้าย) คุณศิวโรตม์ แก้ววงษา  คุณสุวรรณี แจ่มสว่าง  และคุณเอมอร เจริญวราวงศ์  ในโอกาสเข้ารับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 (National Agent Awards – NAA 2020) ณ เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง กรุงเทพฯ รางวัลอันทรงเกียรตินี้  นับเป็นอีกหนึ่งคุณวุฒิที่การันตีคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (Thai Association of Insurance and Financial Advisors – THAIFA) เมื่อเร็วๆ นี้