ทำความดี! วบจ.ม.ศรีปทุม รวมพลังจิตอาสา “ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง” โรงเรียนวัดปราสาททอง จ.พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ ”ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง”ภายใต้กิจกรรม USR โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการพิเศษและผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ SPU จากหลักสูตรต่างๆ ร่วมกับ ผู้ประกอบการ และมูลนิธิพุทไธสวรรค์อำเภอพระนครศรีอยุธยา อาทิ คุณสุดใจ แซ่เต๋ง ผู้บริหารตลาดพระรูป กรุ๊ป คณะศิลปิน ดารา นักร้อง คุณมิเนย์ คุณโก้ ธีรศักดิ์  คุณนัท ไมค์ทองคำ และผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายๆท่าน รวมพลังจิตอาสาทำความดี ด้วยการนำ สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์ทำแผล และจัดเลี้ยงอาหาร คาวหวาน ผลไม้ ขนม ไอศกรีม มอบให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดปราสาททอง พร้อมทั้งทำกิจกรรมสันทนาการสร้างความสุขสนุกสนานร่วมกัน

นอกจากนี้ยังได้มอบเงินจำนวน 57,300 บาท ให้กับโรงเรียนฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นและซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำนักเรียนและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคน โดยมี อาจารย์ศรายุทธ ภาคาแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราสาททอง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนวัดปราสาททอง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้