ทีเอ็มบีและธนชาต ชวนอุดหนุนสินค้าไอเดียจากเด็กๆ ไฟ-ฟ้า ในโครงการ “Help Kids Make REAL Change” #ช้อปช่วยChange

ทีเอ็มบีและธนชาต นำโดย นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบี พร้อมด้วยเด็กๆ จากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า เชิญชวนอุดหนุนสินค้า ในโครงการ Help Kids Make REAL Change” #ช้อปช่วยChange ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะจุดประกายให้เยาวชนได้รู้จักส่งต่อการ ‘ให้’ ไปยังผู้อื่น โดยนำไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ที่ได้เรียนรู้จากคลาสวิชาต่างๆ มาออกแบบผ่านลายเส้น ลวดลายสีสันรูปร่างต่างๆ พัฒนาจนต่อยอดกลายเป็นสินค้าคุณภาพจากใจ อาทิ ผ้าพันคอ, กระเป๋าผ้า, หมวก ฯลฯ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำกลับไปให้คืนสู่ชุมชน เพื่อเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นกำลังใจ ด้วยการอุดหนุนสินค้าเด็กๆ ได้ที่ https://shop.tmbfoundation.or.th/