วันแห่งเกียรติยศ Honorable Night ประจำปี 2563

พลเอกวินัย ภัททิยกุล รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “วันแห่งเกียรติยศ Honorable Night” ประจำปี 2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณ และฉลองความสำเร็จแก่บุคลากรฝ่ายขายของบริษัทฯ ที่มีผลงานยอดเยี่ยม โดยมีนายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่, นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส พร้อมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม