BKI ห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจ.สระแก้ว และนครราชสีมา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทฯ และพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นำถุงยังชีพที่บรรจุข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน และน้ำดื่มมอบให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างฉับพลัน นำโดยนายศรายุทธ อภัยพิมพ์ ผู้จัดการสาขาภาคตะวันออก ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน มอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 700 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และนายทวี ขวัญทอง ผู้จัดการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน มอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 800 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563