ตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิตคว้ารางวัล NAA อันดับ 1-2

มร.โตโยทาเกะ คูวาตะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้ง ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษา สำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) นำทีมพลังตัวแทนรวม 25 ท่านเข้ารับรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (NAA) ที่จัดขึ้นโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) โดยตัวแทนของตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิต คุณศักดา คำจำปา สร้างผลงานอันดับ ด้วย FYP มากกว่า 54.6 ล้าน และคุณนงลักษณ์ โพธิ์อ่อง อันดับ 2  ด้วย FYP มากกว่า 52.9 ล้าน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนผู้ได้รับรางวัลที่ผลิตผลงาน FYP มากกว่า ล้านบาทอีก 23 ท่าน