กรุงศรี คว้า 3 รางวัล จากเวทีระดับเอเชีย การันตีความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล รองประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ และรักษาการแทนผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นและเทคโนโลยี ได้แก่ 1) รางวัล Best Blockchain Project ระดับภูมิภาคเอเชีย ในฐานะผู้นำในด้านการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อการโอนเงินระหว่างประเทศ จากนิตยสาร The Asset ซึ่งกรุงศรีได้รับรางวัลในด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีจาก The Asset เป็นครั้งที่ 3,  2) รางวัล Thailand Domestic Initiative of the Year for Supply Chain on Blockchain และ 3) รางวัล Thailand Domestic Technology & Operations Bank of the Year จากนิตยสาร Asian Banking and Finance ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ยืนยันความสำเร็จและการริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและ AI มาใช้กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อยกระดับ Ecosystem ของระบบซัพพลายเชนในประเทศไทยอย่างแท้จริง