เมืองไทยประกันชีวิต อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในการแจ้งความประสงค์ เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ผ่านขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและหลากหลายช่องทางแสนสะดวก

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายใต้นโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต ด้วยบริการที่ครบครัน อาทิ บริการ Video Call ที่เสมือนยกศูนย์บริการลูกค้ามาไว้ในมือคุณ โดยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลารวมถึงการซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยประกันชีวิตผ่านเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ แบบ Real Time รวมไปถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน MTL Click ที่รวบรวมทุกบริการของบริษัทฯ ไว้อย่างครอบคลุม โดยการบริการของบริษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักที่สามารถเลือกใช้บริการตาม Lifestyle ที่ชื่นชอบ ทั้งแบบ Face to face หรือ Self-Service ผ่านช่องทาง Digital หรือ Non-Digital ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

องค์กร ที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในทุก Journey ของลูกค้า สามารถสะท้อนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงในระดับมาตรฐานสากล และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าพึงได้รับ

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ให้ผู้มีเงินได้ที่ต้องการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ และเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปนั้น ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามายังบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร (การไม่แจ้งความประสงค์จะทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันภัย ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรแจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้) บริษัทฯ จึงได้อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในการแจ้งความประสงค์ผ่านขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและหลากหลายช่องทาง อาทิ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันและเวลาทำการ) หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.muangthai.co.th หรือ แอปพลิเคชัน MTL Click รวมถึงสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ ผ่านเว็บไซต์ www.muangthai.co.th หรือ แอปพลิเคชัน MTL Click เพื่อกรอกรายละเอียดแล้วส่งมายังบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้   วันที่ 31 ธันวาคม 2563

“จุดยืนในการมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตและสุขภาพของเรา ไม่ใช่แค่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร แต่เราจะคิดเผื่อไปมากกว่านั้น และสิ่งที่เรานำมามอบให้แก่ลูกค้า ไม่ใช่แค่เรื่องของประกัน การเคลม หรือการติดต่อตัวแทนประกันชีวิต แต่เป็นการดูแลลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ที่ถูกออกแบบโดยการคิดเผื่ออย่างรอบด้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า” นายสาระ กล่าว