Living Insider จับมือ MSIG บุกตลาดอสังหาฯ ตั้งเป้า ปี64 ยอดขายกว่า 20,000 กรมธรรม์

Living Insider ผนึก MSIG ลุยตลาดอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่า ผุดกรมธรรม์ประกันภัยให้เช่าหายห่วง ชูคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ให้เช่าบ้านและคอนโดมิเนียม ที่เกิดจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ รวมถึงเพิ่มความคุ้มครองพิเศษกรณีเกิดอุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินของผู้ให้เช่าเสียหาย ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 1,999 บาทต่อปี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านหรือ MSIG Home Assistant ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมวางเป้าหมายยอดขายกรมธรรม์ประกันภัยให้เช่าหายห่วง ในปี 2564 ไม่ต่ำกว่า 20,000 กรมธรรม์ และภายใน 3 ปี เป้าสู่ 100,000 กรมธรรม์

 นายภูวนัย ภัทรโภคิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด ผู้ให้บริการ Estate Commerce Platform ชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า “จากข้อมูลสถิติตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 โครงการเปิดขายใหม่ๆ ค่อนข้างจะลดลงพอสมควร น่าจะหายไปกว่า 70 % เนื่องจากปีนี้เศรษฐกิจถดถอยและเกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 แต่ในทางกลับกันตลาดให้เช่า ยังมีดีมานด์ความต้องการอยู่ตลอด  โดยในแต่ละปีมีผู้ปล่อยเช่าบ้านและคอนโดมิเนียมประมาณ 100,000 ยูนิต โดยแบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 80% และบ้าน 20% อย่างไรก็ตาม ปัญหาจากการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่พบบ่อยที่สุด คือความเสียหายที่เกิดจากการเช่า ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้ Living Insider  มองหาแนวทางเพื่อแก้ไขให้ตรงจุดช่วยเหลือทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่า”

กรมธรรม์ประกันภัยให้เช่าหายห่วง ที่ร่วมพัฒนากับ MSIG เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อโต้เถียงระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าอย่างตรงจุด โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือเจ้าของบ้าน เจ้าของคอนโดมิเนียมที่มีความกังวลว่าทรัพย์สินของตนอาจเกิดความเสียหายเกินวงเงินประกันที่เก็บจากผู้เช่า รวมถึงกลุ่มผู้เช่าเองก็สามารถซื้อแบบประกันนี้ได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายหากทรัพย์สินของผู้ให้เช่าในห้องเช่าเกิดความเสียหาย และอีกกลุ่มคือกลุ่ม Agent ที่ควรซื้อ เพราะประกันภัยให้เช่าหายห่วง จะเป็นเสมือนเครื่องมือทำการตลาดไปในตัว ทำให้ผู้เช่ามั่นใจอยากเช่า สามารถปล่อยเช่าได้เร็วขึ้น

“Living Insider  มีประสบการณ์การให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ ส่งผลให้เราทำการตลาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคือมีสมาชิกที่เป็นทั้งเจ้าของบ้านและ Agent มากกว่า 100,000 ราย ซึ่งจะเป็นฐานกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ของกรมธรรม์ประกันภัยให้เช่าหายห่วง เรามีเว็บไซต์ www.livinginsider.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลักที่สามารถให้ข้อมูลและทำการซื้อได้ทันที กรมธรรม์ประกันภัยให้เช่าหายห่วงจะช่วยเสริมให้ Ecosystem ด้านการบริการของเราครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในระบบของเรากว่า 40,000 คนยังสามารถช่วยขายแผนประกันนี้ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นจุดแข็งที่คู่แข่งไม่สามารถทำตามได้” นายภูวนัยกล่าว

สำหรับการเคลมสินไหม บริษัทฯ ได้ออกแบบระบบเคลมออนไลน์ร่วมกับ MSIG ซึ่งลูกค้าสามารถยื่นเคลมผ่านหน้าเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่กำลังพัฒนาอยู่ ซึ่งใช้เวลาดำเนินการยื่นเคลมเพียง 2 นาที เท่านั้น โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยให้เช่าหายห่วง ในปี 2564 จะสามารถขายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 กรมธรรม์ และภายใน 3 ปีวางเป้าหมายไว้ที่ 100,000 กรมธรรม์

นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความร่วมมือกับลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ว่า “บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้เช่าหายห่วงจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถขยายตลาด และเพิ่มเบี้ยประกันทรัพย์สินให้บริษัทฯ ได้ กรมธรรม์มีความคุ้มค่ามากๆ เพราะให้ความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านหรือคอนโดมิเนียมของผู้ให้เช่าตามความเสียหายที่แท้จริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท จากภัยไฟไหม้ ภัยเปียกน้ำ ฟ้าผ่า ระเบิด น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม รวมถึงให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของผู้ให้เช่าและผู้เช่าที่อยู่ในระหว่างสัญญาเช่าอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมความคุ้มครองพิเศษสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุทำให้ทรัพย์สินของผู้ให้เช่าเสียหาย เช่น ชุดเครื่องนอน ของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยกรมธรรม์นี้จะเข้ามาร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายแทนผู้เช่าอีกที แต่ผู้ให้เช่าต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาทตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์”

ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยให้เช่าหายห่วงจึงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในตลาดเช่าอสังหาริมทรัพย์ เข้าใจปัญหาที่เกิดระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าอย่างแท้จริง ช่วยให้ทั้ง 2 ฝ่ายอุ่นใจมากขึ้น เพราะสามารถเคลมค่าเสียหายจาก MSIG ได้ ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อกรมธรรม์นี้ผ่าน Living Insider ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 1,999 บาทต่อปี  นอกจากนี้ ยังได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านหรือ MSIG Home Assistance ตลอด 24 ชั่วโมง (โทร 0 2305 8715) โดยสามารถเรียกใช้บริการได้ฟรี 1 ครั้งต่อปี ในวงเงินการให้บริการสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกใช้บริการช่วยเหลือเรื่องเครื่องปรับอากาศ ระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ตู้เย็นหรือเครื่องแช่แข็ง และเครื่องทำน้ำร้อนหรือเครื่องทำน้ำอุ่น เกิดขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย รวมไปถึง บริการช่วยเหลือเรื่องกุญแจบ้าน ในกรณีที่สูญหายไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยได้ และบริการกำจัดสัตว์ดุร้ายที่ไม่พึงประสงค์ออกจากที่พัก

“ความร่วมมือระหว่าง MSIG และ Living Insider ในครั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น InsureTech และต้องการขยายตลาดประกันภัยทรัพย์สินออนไลน์ ซึ่งบริษัทฯ ได้มองหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจและพร้อมเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน Living Insider จึงเป็นพาร์ทเนอร์ที่ตอบโจทย์ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เพราะมีแพลตฟอร์มการขายที่ง่ายเข้าใจความต้องการของลูกค้า และมีฐานลูกค้าอยู่จำนวนมาก บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายประกันภัยให้เช่าหายห่วง 200 ล้านบาทภายใน 3 ปี” นายรัฐพลกล่าว