ผุด! โปรเจ็กต์ ‘One Day Trip’ โชว์ของเด่นของดัง ‘นครปฐม’ เอาใจนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว-วัยรุ่น

“ท่องเที่ยวนครปฐมฯ” ผุดโปรเจ็กต์ One Day Trip เปิดรูทเมืองใกล้กรุงฯ ชวนเที่ยววัด-ธรรมชาติ-วิถีชุมชน-ร้านกาแฟ เล็งนำร่อง 2-3 เส้นทาง หวังเอาใจกลุ่มครอบครัว-วัยรุ่น เชื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ช่วยสร้างรายได้-กระตุ้นการท่องเที่ยวโตต่อเนื่อง

นายบุญเชิด ลีลาคุณากร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบกับทุกภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจซบเซา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม จึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการการท่องเที่ยววันเดียว (One Day Trip) ไป-กลับ ในหลายเส้นทาง เช่น เส้นทางไหว้พระ-ร้านกาแฟ-ตลาดจำหน่ายสินค้า-การท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในส่วนของกำหนดกลุ่มเป้าหมายนั้น เบื้องต้นมองว่า จะเป็นนักท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม และจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง เช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว One Day Trip ในครั้งนี้ จะตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวครอบครัว และกลุ่มวัยรุ่น ที่ชื่นชอบการผจญภัย สามารถถ่ายรูป และแชร์ในโซเชียลมีเดีย รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ในขณะนี้ ยังคงพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

สำหรับกระบวนการหลังจากนี้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่สรุปรายละเอียด พร้อมทั้งกำหนดเส้นทาง One Day Trip อีกครั้ง ซึ่งในระยะแรก จะกำหนดไว้ประมาณ 2-3 เส้นทาง ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความต้องการและความเหมาะสม จากนั้นจึงจะขยายไปยังเส้นทางอื่นๆ ให้ครอบคลุมต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม ถือเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพมหานคร เป็นประตูเชื่อมต่อไปยังภาคกลาง และภาคใต้ เดินทางได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งยังมีสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น วัดดัง ร้านกาแฟ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวชุมชน ตลาดน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีอาหารที่ขึ้นชื่อ รวมถึงของฝาก ของเด่น ของดังมากมายอีกด้วย

“จังหวัดนครปฐม ถือเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีชื่อเสียงมากมาย แต่ยอมรับว่า ยังขาดการประชาสัมพันธ์ ทำให้นักท่องเที่ยวยังไม่ทราบว่า มีของดี และยังมีสิ่งที่ยังไม่รู้อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสธรรมชาติ วิถีชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์” นายบุญเชิด กล่าว