กรุงศรียืนหนึ่งธนาคารแรกของไทยคว้ารางวัล Best Sustainable Bank จาก FinanceAsia

นายการุณ กิตติสถาพร  ประธานกรรมการ และนายเซอิจิโระ อาคิตะ  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่กรุงศรีเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยที่ได้รับรางวัล Best Sustainable Bank จาก FinanceAsia นิตยสารการเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย  รางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นและเกียรติประวัติที่โดดเด่นด้านการดำเนินการตามพันธกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการทางการเงินที่เข้าถึงและครอบคลุมทุกภาคส่วน (Financial Inclusion) โดยกรุงศรีเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ออกพันธบัตรเพื่อสังคมที่คำนึงถึงเพศสภาพ (Gender Bond)