ไทยสมุทร MOU ม. ธรรมศาสตร์ สร้างบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย มุ่งสู่Digital Insurer

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านประกันภัย และความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ส่งเสริมการเติบโตให้กับ OCEAN LIFE ไทยสมุทร มุ่งสู่การเป็น Digital Insurer อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมผลักดันให้การทำประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนต่อไป ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มธ.วิทยาเขตรังสิต