ตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิต ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ 2563

ตัวแทนประกันชีวิต บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)  เข้ารับรางวัล ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563  จากสำนักงาน คปภ. ในงาน PRIME MINISTER’S INSURANCE AWARD 2020 จำนวนถึง 3 ท่านได้แก่ คุณยศพล ตียะวรวุธคุณศิริทิพย์ ณ อุบล และคุณศันส์สิริ สิริทวีวัจน์ ที่ได้รับรางวัลปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จากจำนวน 20 รางวัล ของตัวแทนในอุตสาหกรรมทั่วประเทศกว่า 3 แสนคน โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมต.ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และคุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนที่ได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา