สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐินให้ทิพยประกันภัย เพื่ออัญเชิญไปทอดถวาย ณ วัดเทพนิมิต จ.นครศรีธรรมราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)   เพื่ออัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเทพนิมิต จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันเสาร์ที่ 10  ตุลาคม พ.ศ. 2563  เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จและเพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรม

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการในจังหวัด รวมถึง คณะกรรมการ,ที่ปรึกษาบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ทิพยประกันภัย  และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ณ  วัดเทพนิมิต จ.นครศรีธรรมราช