สคช. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายเลิศชาย พงษ์โสภณ นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และนางสาวโอมิกา บุญกัน นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพตลอดจนนำเสนอความท้าทาย ของ infrastructure skills ของประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนจากอุตสาหกรรมในงาน ASEAN – Australia Infrastructure Skills Dialogue ตามการรับเชิญจาก Australian Government Department of Education and Training. ณ เมืองเมลเบริ์น ประเทศออสเตรเลีย