แฟลช เอ็กซ์เพรส ก้าวสู่ “Green Logistics”ใช้ มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า รับ-ส่งพัสดุ

 

แฟลช เอ็กซ์เพรส ก้าวสู่การเป็น “Green Logistics” วางเป้าหมายอยู่ร่วมสังคมไทยอย่างยั่งยืน เปิดตัว “มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า” รับ-ส่งพัสดุภายใต้โครงการ “Flash Power Swap Station by AP Honda” จับมือ “PTT OR – เอ.พี.ฮอนด้า” เตรียมทดสอบ 3 เดือนในพื้นที่กรุงเทพฯ หวังลดต้นทุนด้านพลังงานกว่า 50% ในระยะยาว

นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ พาร์ทเนอร์กลุ่มธุรกิจ แฟลช (FLASH GROUP) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุสัญชาติไทยแบบครบวงจร กล่าวว่า ปัจจุบันนอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และส่งผลทำให้ทุกคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศ หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่มีอันตรายต่อสุขภาพ และเคยสร้างปัญหากระทบกับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ และประชาชนในหลายพื้นที่มาแล้ว ด้วยปัจจัยดังกล่าว แฟลช เอ็กซ์เพรส จึงวางทิศทางสู่การเป็น “Green Logistics” หรือดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเปิดตัวโครงการ “Flash Power Swap Station by AP Honda” นำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาทดสอบวิ่งรับ-ส่งพัสดุภายในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเก็บข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์ และนำไปพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมแก่ภาคธุรกิจขนส่งก่อนก้าวไปสู่การใช้งานจริงต่อไป

โครงการดังกล่าวนับเป็นความร่วมมือของ 3 บริษัท ทั้งบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ,บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และแฟลช เอ็กซ์เพรส ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบที่นำร่องการใช้พลังงานสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้นแล้วนั้น ยังเป็นการใช้พลังงานที่ลดน้อยลง โดยสิ่งนี้จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจขนส่งด้านการใช้พลังงานให้สามารถลดลงได้มากกว่า 50%