อพท.ชู เชียงคาน-ไทคำ ดึงนักท่องเที่ยว Expat สัมผัสวัฒนธรรมพื้นถิ่น!

   
   จากแนวความคิดเชิญชวนชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวหรือทำงานอยู่ในประเทศไทย(Expat) ให้ออกมาเดินทางท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ Explorethe Unseen Thailand  หรือ “เรารู้จักกันดีพอหรือยัง” ของนายพิพัฒน์รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งผลให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่พร้อมจะนำเสนอให้ชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และปักหมุดเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวทั้งแบบระยะไกลและระยะใกล้ภายในพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด        ผลสำเร็จจากการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวUnseenใน 6 เส้นทางท่องเที่ยวบางกะเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ ทำให้เกิดการรับรู้และบอกต่อกันในกลุ่มเอ็กซ์แพท จึงเป็นที่มาของการกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเลย เชิญชวนเอ็กซ์แพทที่อยู่ในพื้นที่อีสานเหนือได้รู้จักและสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของอำเภอเชียงคาน      
     นายพิพัฒน์รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าในการลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563เพื่อตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกำกับดูแล ได้แก่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงใช้โอกาสนี้เชิญชวนชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยในพื้นที่อีสานเหนือ ร่วมสัมผัสความงดงามทางด้านวัฒนธรรมของอำเภอเชียงคานซึ่งเป็นพื้นที่ที่ อพท. พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนและล่าสุดเทศบาลตำบลเชียงคานยังได้รับการจัดอันดับบรรจุเข้าเป็น 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลกประจำปี 2563 จากผู้จัดงานITB ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก         
“เราต้องการสร้างกระแสการรับรู้เชิงการตลาดสินค้าทางการท่องเที่ยวของไทยในแง่มุมที่หลายคนโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยยังไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าไปสัมผัส ให้ได้เกิดการรับรู้ และนำเพื่อนหรือครอบครัวไปเที่ยวเพราะต้องยอมรับว่าเอ็กซ์แพทในประเทศไทยมีจำนวนมากและคนกลุ่มนี้ปัจจุบันก็ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้เช่นกันฉะนั้นจึงเป็นโอกาสที่เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่คนกลุ่มนี้ซึ่งมีกำลังซื้อให้ได้เกิดการรับรู้”         
ทั้งนี้จำนวนเอ็กซ์แพทภาพรวมของทั้งประเทศมีจำนวนประมาณ2 ล้านคน ในที่นี้ 10% หรือราว 2 แสนคน พำนักและทำงานอยู่ในแถบพื้นที่อีสานตอนบน อาทิ จังหวัดเลย หนองบัวลำภูหนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ และนครพนม ซึ่งประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น นักธุรกิจครู/อาจารย์  กลุ่มอาสาสมัคร และผู้ที่มีภรรยาและครอบครัวในแถบจังหวัดลุ่มน้ำโขง  ทั้งหมดมีทั้งเงินเดือนและมีรายได้จากรัฐสวัสดิการจากประเทศของตนเองจึงมีกำลังซื้อที่จะเดินทางท่องเที่ยวระดับคุณภาพและเป็นการท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยตามที่เขาชื่นชอบ        
  ดร.ชูวิทย์มิตรชอบ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า  อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) ได้เตรียมกิจกรรมการท่องเที่ยว นำเสนอความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในเทศบาลตำบลเชียงคานชุมชนบ้านไทดำ และลานวัฒนธรรม ไว้ต้อนรับการมาเยือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกลุ่มเอ็กซ์แพท สำหรับชุมชนไทดำเป็นชุมชนที่ต่อเนื่องจากถนนคนเดินเชียงคานมีวิถีชีวิตเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น อพท. จึงนำเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกหรือ GSTCและเกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT Thailand  เข้าไปอบรมและพัฒนาชุมชนให้ได้เรียนรู้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ         
อย่างไรก็ตามอพท. ได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการขยายพื้นที่การพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตซึ่งสืบเนื่องมาจากจังหวัดเลยได้สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ “สกายวอร์ค”ให้เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ต้องมาสัมผัสความงดงามดังนั้นการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นจากนี้ต่อไปชุมชนจะต้องได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกันจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการที่ดี และมีพื้นที่นำเสนอกิจกรรมหรือสินค้าทางการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจึงจะเกิดความความยั่งยืนอย่างแท้จริง