พาณิชย์บินตรงพบผู้นำเข้าแดนกิมจิ สานสัมพันธ์การค้าไทย – เกาหลี โตต่อเนื่อง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง “Thailand-Korea Business Partnership 2018” ณ โรงแรม Lotte Hotel Seoul เมียงดง กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเลี้ยงรับรองจำนวนกว่า 65 ราย ประกอบไปด้วยผู้นำเข้ารายใหญ่ของสาธารณรัฐเกาหลี ผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนในสาธารณรัฐเกาหลี และเจ้าของร้านอาหารไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ที่ได้รับประกาศนียบัตร“Thai SELECT” รับรองคุณภาพของอาหารไทย

งานเลี้ยงรับรอง “Thailand-Korea Business Partnership 2018” จัดขึ้นเพี่อเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน ระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น สาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าที่สำคัญมากของไทย โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศมีมูลค่าสูงถึง 12,732 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวมากกว่าร้อยละ 12

โดยที่ในปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.) ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้ามายังสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว คิดเป็นมูลค่า 3,767 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6 การเดินทางมาเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ภาครัฐของไทยจะได้มีโอกาสกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้นำเข้าและนักลงทุนชาวเกาหลีใต้ว่าไทยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของสาธารณรัฐเกาหลีในฐานะประเทศคู่ค้า ผู้ลงทุน และประเทศที่มีมิตรภาพที่ดีระหว่างกันมายาวนานกว่า 60 ปี

นอกเหนือจากการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำเข้ารายใหญ่ของสาธารณรัฐเกาหลีภายในงานเลี้ยงรับรองแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้ใช้โอกาสที่ดีนี้ในการมอบประกาศ“Thailand Best’s Friend” ให้แก่ บริษัทผู้นำเข้าสินค้าอาหารรายใหญ่ของสาธารณรัฐเกาหลีจำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัท Morn Food Co., Ltd. (นำเข้าซอสปรุงรส และเส้นก๊วยเตี๊ยว) 2.บริษัท Food AllMarket Co., Ltd. (นำเข้าซอสปรุงรส และเส้นก๊วยเตี๊ยว) 3.บริษัท Hyolim Limited (นำเข้ามันสำปะหลัง และไข่ไก่) และ 4.The K Holdings Co., Ltd. (นำเข้าน้ำผลไม้ ขนมขบเคี้ยว และเครื่องปรุงอาหารไทย) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทผู้นำเข้าทั้ง 4 บริษัท ที่สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศกับไทยมาโดยตลอด

ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้ใช้โอกาสนี้มอบประกาศนียบัตร “Thai SELECT” ให้แก่ร้านอาหารไทยจำนวน 3 ร้าน ได้แก่ 1.ร้าน Mahanaka สาขาItaewon และ Daejoen 2.ร้าน KONTHAI สาขา Seoullo และ 3.ร้าน Amazing Thai สาขา Itaewon เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐานของอาหารไทย และมีการควบคุมรสชาติให้คงเอกลักษณ์ต้นตำรับไทยแท้

ซึ่งในปัจจุบัน มีร้านอาหารไทยที่ได้รับประกาศนียบัตร “Thai SELECT” แล้ว จำนวน 15 ร้าน และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จากความนิยมอย่างแพร่หลายของอาหารไทยในสื่อต่างๆ ของสาธารณรัฐเกาหลี และจากมูลค่าการส่งออกของสินค้าอาหารไทยมายังสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมูลค่า 774 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 16 ในปี 2561 (ม.ค. – ก.ย.)