ปล่อยพันธุ์ปลา 9,999  ตัว  น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) และมูลนิธิไทยใสสะอาด ประธานมูลนิธิธรรมดี พาคณะครูอาจารย์กว่า 40 สถาบันทั่วประเทศ

ร่วมปล่อยพันธุ์ปลายี่สก จำนวน 9,999 ตัว เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ต้องการแก้ไขและบรรเทาความทุกข์ร้อนเรื่องน้ำของชาวปราจีนบุรี  ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา  จังหวัดปราจีนบุรี