BKI มอบสินไหมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน  และนายสุชาติ จิรายุวัฒน์  ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) จำนวน 1,081,146.60 บาท ให้แก่บริษัท โรงสีศรีสกลเพียวไรซ์ จำกัด โดยมีนายเกรียงศักดิ์ วรรัตนธรรม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ จากกรณีเกิดเหตุลมพายุพัดทำให้อาคารได้รับความเสียหาย และมีนายกษิพัฒน์ เขียวสด ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สำนักธุรกิจสกลนคร ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท โรงสีศรีสกลเพียวไรซ์ จำกัด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563