โตเกียวมารีนประกันชีวิตมอบเงินร่วมสู้ภัยโควิด-19

มร.โตโยมาเกะ คูวาตะ CEO พร้อมด้วย นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน ได้มอบเงินบริจาคแก่สถาบันบำราศนราดูร โดยมี พญ. ศรัณยา ประสิทธิศิริกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 484,600 บาท ตามโครงการ โตเกียวมารีนประกันชีวิต ร่วมสู้ภัยโควิด-19” ซึ่งลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางตัวแทนและได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 10 กรกฏาคม – 10 สิงหาคม 2563 ได้ร่วมบริจาคเงิน 200 บาทต่อ กรมธรรม์ โดยโตเกียวมารีนโฮลดิ้งได้ร่วมสมทบเงินบริจาคในครั้งนี้ด้วย