บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล บริษัทร่วมทุนที่มีศักยภาพสร้างการเติบโตให้สตาร์ทอัพแห่งปี

นายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซี) บริษัทร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย รับมอบรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2020 ประเภท Investor of the Year ในฐานะเป็นบริษัทร่วมลงทุนที่มีศักยภาพสร้างการเติบโตให้กับบริษัทสตาร์ทอัพ มีส่วนร่วมลงทุนและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในประเทศ และยกระดับสู่ระดับนานาชาติ โดยรับรางวัลจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เมื่อเร็ว ๆ นี้