กรุงศรีขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เนื่องในโอกาส “วันมหิดล”

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และสนับสนุนการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องในโอกาส วันมหิดล ผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาอรุณอัมรินทร์ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ เลขที่ 157-1-22555-5 ทุกการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยส่งหลักฐานการบริจาคพร้อมชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านช่องทาง Line : @sirirajfoundation หรือ E-mail. : donate_siriraj@hotmail.com  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ โทร. 024141414, 0-2419-7688