DITP ยืนยันความสำเร็จอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย จากงาน MIPCOM 2018

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ผลจากการที่กรมฯ นำคณะผู้ประกอบการภาพยนตร์ โทรทัศน์ และแอนิเมชั่นเข้าร่วมงาน MIPCOM 2018 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ส่งผลให้ยอดซื้อกว่า 3,900 ล้านบาท นับเป็นการยืนยันความสำเร็จอุตสาหกรรม ดิจิทัลคอนเทนท์ไทย อันเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายส่งเสริมการค้าธุรกิจบริการไทยของกระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Marché International desProgrammes de Communication 2018 (MIPCOM 2018) เมื่อเดือน ต.ค.61 ที่ผ่านมา ณ Palais Des Festival เมือง Cannes ประเทศฝรั่งเศส โดยงานแสดงสินค้า MIPCOM เป็นงานด้านธุรกิจบันเทิงสำหรับผู้ประกอบการภาพยนตร์ โทรทัศน์ และแอนิเมชั่น ที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นลำดับต้นๆ ของโลก ซึ่งได้จัดขึ้นมาแล้ว 33 ครั้ง และกรมฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7

สำหรับงานแสดงสินค้า MIPCOM 2018 มีผู้เข้าชมกว่า 13,900 ราย ประกอบด้วยผู้ซื้อ 4,800 ราย จาก 110 ประเทศ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในการขายผลงาน สร้างโอกาสทางการค้า เครือข่ายธุรกิจ ขยายตลาดใหม่ พบผู้ซื้อที่มีศักยภาพ และพบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสร้างผลงาน ที่จะสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการไทยได้เป็นอย่างดี

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำคณะผู้ประกอบการ จำนวน 10 ราย เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยผู้ประกอบการจากบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ รายการทีวี ซีรี่ส์ ผู้ผลิตผลงานเพลง ผู้ผลิตแอนิเมชั่น และผู้แทนจำหน่าย ผลจากการเจรจาการค้าในครั้งนี้ มีมูลค่าสั่งซื้อทันทีกว่า 5 ล้านบาท และคาดการณ์ว่ามีคำสั่งซื้อภายใน 1 ปี รวมกว่า 3,900 ล้านบาท

โดยมีการเจรจาการค้าเพื่อร่วมลงทุนระหว่างบริษัทผู้ให้บริการด้านการผลิต content ชั้นนำของไทยและผู้ซื้อจากต่างประเทศ และการเจรจาการค้าเพื่อนำบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ในต่างประเทศมาถ่ายทำในประเทศไทย ซึ่งผู้ซื้อให้ความสนใจในการลงทุนและการใช้สถานที่ในประเทศไทยในการถ่ายทำ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากมาตรการที่กำหนดให้มีการคืนค่าใช้จ่ายที่บริษัทภาพยนตร์จากต่างประเทศใช้จ่ายในประเทศไทยและการจ้างงานบุคคลากรไทย ในอัตรา 15-20% ของเงินลงทุนในประเทศไทย นอกจากนี้ ธุรกิจและสินค้าอื่นๆ ที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ธุรกิจบริการการผลิต (Production Service Providerภาพยนตร์และซีรี่ส์ไทย

นาราพิมพ์ สุนทรเวช กรรมการบริหารบริษัท The Studio Park Thailand หนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้เดินทางเข้าร่วมงาน MIPCOM 2018 และประสบความสำเร็จในการเจรจาการค้าและลงนามในสัญญาแสดงเจตจำนงที่จะร่วมทุนกับบริษัท Knockout Production Services ซึ่งให้บริการ ด้านการผลิตและประสานบริษัทผลิตภาพยนตร์ เคยมีประสบการณ์ในการทำภาพยนตร์มาแล้วในหลายประเทศ ซึ่งบริษัท Knockout Production Services เห็นว่าประเทศไทยกำลังเป็นที่จับตาในกลุ่มผู้ผลิตหนังต่างชาติ เนื่องจากมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน และประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเข้ามาท่องเที่ยว รวมถึงเข้ามาทำงานและอยู่อาศัย

โดยคุณนาราพิมพ์ได้เปิดเผยถึงการร่วมทุนในครั้งนี้ว่า เราเห็นว่าการร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท Knockout Production Services นี้เป็นส่วนกระบวนการและจุดต่อที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเติบโตภายในตลาดภาพยนตร์ในประเทศไทย การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการให้เกิดการพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยเงื่อนไขของงบประมาณที่สมเหตุสมผลเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ การร่วมมือกับ บริษัท Knockout Production Services ในครั้งนี้หมายถึงเราสามารถที่จะให้บริการในการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างครบวงจร มีความเป็นมืออาชีพ โดยการนำจุดแข็งของทางเขาและของทางเรามาร่วมกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีทางเลือกที่สะดวกมากขึ้น

“ผลพลอยได้คือทำให้เราขยับขึ้นมาเป็นผู้นำและเป็นด่านหน้าที่จะสามารถรองรับการถ่ายทำที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย และยังช่วยวางรากฐานที่มั่นคง เสริมสร้างศักยภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยให้เทียบเท่ากับที่เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศ และเป็นการทำให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางของกองภาพยนตร์ที่อยากจะเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย”