เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “คุณวุฒิ APFinSA Awards 2020”  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 สะท้อนการพัฒนาประสิทธิภาพตัวแทน

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับคณะตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพของเมืองไทยประกันชีวิต ในโอกาสรับรางวัล “คุณวุฒิ APFinSA Awards 2020” ในงาน “APFinSA Awards” ครั้งที่ 1 ประจำปี  2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Financial Services Association – APFinSA) ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน (THAIFA) 9 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, อินเดีย, มาเลเซีย, มาเก๊า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ ไทย, และ ไต้หวัน โดยเป็นการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพตัวแทนของบริษัทฯ ที่ทุ่มเทความสามารถและให้การบริการที่ดีแก่ผู้เอาประกันภัย งานจัดขึ้น ณ  ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ