ตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิต รับรางวัลอันดับ 1 APFinSA

มร.โตโยทาเกะ คูวาตะ กรรมการผู้จัดการ และคุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน นำคณะตัวแทนร่วมงานพิธีมอบรางวัล APFinSA ในงานนี้ตัวแทนจากโตเกียวมารีนประกันชีวิตขึ้นรับรางวัลอันดับ 1 พร้อมทั้งมีตัวแทนของบริษัทได้รับรางวัลอีกรวม 9 รางวัล ภายใต้การจัดงานโดยสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก APFinSA และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน THAIFA ณ ภิรัช ฮอลล์ 5 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา