ขอเชิญร่วมงานสัมมนาฟรี “5G & The Future of Industries” จันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

SMmagonline – สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ SM Magazine จัดสัมมนา “5G & The Future of Industries” ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 –16.00 น. ณ ห้องฉัตรา โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ภายในงานจะได้พบกับการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงเทรนด์ความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจ โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้ หัวข้อ “5G is Booming sooner than later” โดย คุณสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการสายงานโทรคมนาคม กสทช. หัวข้อ “5G ยกระดับนวัตกรรมประกันภัย คุ้มครองสิทธิประชาชน” โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต่อด้วยการเสวนาหัวข้อ “5G Commercial reality” โดยมีผู้บริหารร่วมเสวนา ได้แก่ คุณนิติ เมฆหมอก สมาคมไทยไอโอที ,คุณวุฒิชัย วุฒิอุดมเลิศ จาก บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ,คุณวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และคุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ จาก สิริ เวนเจอร์ส บริษัทในเครือแสนสิริ

ส่วนช่วงบ่าย เริ่มด้วยหัวข้อ “5G พลิกฟื้นธุรกิจยุค New Normal” โดย คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ส่วนหัวข้อ “พลังงานในโลกยุค 5G” โดย คุณบัณฑิต สะเพียรชัย ผู้บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และจบด้วยการเสวนาเสวนา หัวข้อ “ถอดบทเรียน ไทยชนะ สู่การปฏิรูป Thailand Big Data” โดยมีผู้บริหารร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.ภัสด์ พุทธาพิพัฒน์ Head of Product Development, True Analytics, True Digital Group, ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา “5G & THE FUTURE OF INDUSTRIES” กำหนดการงานสัมมนา“5G & THE FUTURE OF INDUSTRIES”