‘ทางหลวงฯ’ สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวง ก.ค. 63 เทียบปีที่แล้วภาพรวมสถิติเพิ่มขึ้น ‘ภาคเหนือ’ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เหตุหลักขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด

“ทางหลวงฯ” สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวง ก.ค. 63 จำนวน 1,436 ครั้ง สังเวยชีวิต 223 คน ทรัพย์สินเสียหายกว่า 9 ล้าน พร้อมเปรียบเทียบปีที่แล้ว พบภาพรวมสถิติเพิ่มขึ้น เหตุหลักขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด ระบุ “ภาคเหนือ” เกิดอุบัติเหตุสูงสุด แนะขับขี่อย่างระมัดระวังในช่วงฤดูฝน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1,436 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 223 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 1,296 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 2,384 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 9 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 13% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 33% บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 25% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 26% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 74% (1,061 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 10% (149 ครั้ง) หลับใน 5% (73 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 3% (46 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 68% (663 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 13% (144 ครั้ง) และจุดเปิดเกาะกลางถนน 5% (70 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 38% (665 คัน) รถยนต์นั่ง 29% (322 คัน) และรถจักรยายนต์ 16% (207 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 21% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19% และภาคใต้ 15% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 7 หนองขาม – พลา จำนวน 70 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่าจังหวัดชลบุรีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง