เคทีซีชวนช้อปเพิ่มความสวยคุ้ม 2 ต่อ ที่เซโฟราทุกสาขา และ www.sephora.co.th

นายสรชัช ศรีลมูล ผู้จัดการอาวุโส “เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เซโฟรา (SEPHORA) ประเทศไทย โดยนางสาวจุฑาธิป อิศรางกูร  อยุธยา CRM Manager ชวนช้อปเพิ่มความสวยสุดคุ้มที่ “เซโฟรา” (SEPHORA) ทั้ง 12 สาขา และ www.sephora.co.th ต่อที่ รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,500 บาทต่อเซลส์สลิป (จำกัดยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท ต่อสมาชิกบัตรเครดิตฯ ต่อเดือน ต่อทุกแบรนด์ที่เข้าร่วมรายการ) เพียงลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ SP1 เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ 061-384-5000 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/sephora ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ในการแลกรับ (ไม่จำกัดยอดใช้คะแนนตลอดรายการ) เพียงลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ SP2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ 061-384-5000 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/sephora  ตั้งแต่วันที่ กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563