บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ต้อนรับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส- พัฒนาธุกิจ และนายเชิดชาย ยิ่วเหล็ก กรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะนคร บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด นายภัทรพล คำพันธ์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ต้อนรับสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาชิก TIIP Club นำโดย อาจารย์บรรจง จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าของ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ณ โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จังหวัดชลบุรี