เจนเนอราลี่ อ้าแขนรับคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ปั้นสู่เส้นทางที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ อ้าแขนรับคนรุ่นใหม่ ไฟแรง วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขา กว่าร้อยอัตรา ปั้นสู่เส้นทางอาชีพตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน โครงการ “The Lion’s ROAR” ชูโครงสร้างผลประโยชน์ที่ออกแบบไว้สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยเงินประจำตำแหน่ง รายได้ที่ไร้ขีดจำกัด โบนัส 17ครั้งต่อปี และรางวัล MDRT 3 ปี 3 ล้าน

 นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชนกล่าวว่า แม้ในสภาวะเศรษฐกิจหดตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการเติบโตของภาคธุรกิจนั้น แต่จะเห็นว่าตลาดประกันมีการเติบโตสวนกระแสกับธุรกิจอื่น เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญของการประกันด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางการเงิน รวมไปถึงการวางแผนชีวิตหลังเกษียณมากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทประกันฯเองได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่มีความหลากหลายเพื่อให้สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวาง จึงเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดเติบโต นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการวางแผนความมั่นคงในอนาคต และมองหาตัวแทนที่ไว้วางใจ และมีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอย่างมืออาชีพ

บริษัท เจนเนอราลี่จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Planner-FP) มาตอบโจทย์ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในด้านต่างๆ และประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ลูกค้าเลือกความคุ้มครองและแบบประกันได้อย่างเหมาะสม  จึงได้สร้างโปรเจกต์ ROAR แผนงาน 3 ปี (2562-2564) ขึ้น เพื่อพัฒนาโครงสร้างของช่องทางตัวแทนให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งเฟ้นหาตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน มาช่วยผลักดันให้ผลงานเติบโตตามเป้าหมาย ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 400 คน ในขณะเดียวกัน ช่องทางตัวแทนของเจนเนอราลี่อยู่ในช่วง Digital transformation ที่มีการเปลี่ยนแปลงนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่ม Early Adopters สามารถเปิดรับนวัตกรรมหรือมีพื้นฐานด้านดิจิทัลค่อนข้างดี ทำให้เรียนรู้และปรับใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลและดิจิทัลมาร์เก็ตตี้งในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

“จากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผู้ประสบภาวะว่างงานเพิ่มขึ้น เจนเนอราลี่ จึงได้ เปิดรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไฟแรง อายุระหว่าง 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา จำนวนกว่าร้อยอัตราเข้าร่วมโครงการ The Lion’s ROAR  เพื่อการพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่อย่างมีระบบให้สามารถเติบโตในสายอาชีพที่มั่นคง อาชีพตัวแทนเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากขอแค่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจพัฒนาทักษะด้านการขายจนประสบความสำเร็จ รวมไปถึงมีโอกาสในการพัฒนาสู่ผู้บริหารและเติบโตเป็นเจ้าของสำนักงาน (GAO) ในอนาคตได้อีกด้วย” นายกรสยาม กล่าว

นายกรสยาม กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ  The Lion’s ROAR  มีโมเดลการพัฒนาตัวแทนอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่เส้นทางอาชีพตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน  ซึ่ง FP ทุกคนจะได้รับการพัฒนาและการอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการขาย และการเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพ  พร้อมการพัฒนาทักษะภาคสนามโดยจะมีโค้ชชิ่งเมเนเจอร์ (Coaching Manger) ที่ช่วยในการกำกับดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำตลอดเส้นทางอาชีพตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน  ตลอดจนโครงสร้างผลประโยชน์ที่ออกแบบไว้สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ เช่น  ตัวแทน FP เป็นแบบ Full Time มีเงินประจำตำเหน่งบวกกับรายได้แบบไร้ขีดจำกัด และโบนัสตลอดปีซึ่งแตกต่างจากที่อื่น  นอกจากนี้เจนเนอราลี่ยังมีเครื่องมือดิจิทัลเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และมีช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย