เอ็กโก กรุ๊ป เผยกำไร 9 เดือนแรกกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท ลุยโรงไฟฟ้าเกาหลีต่อ!

เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก ปี 2561 มีกำไรสุทธิ จำนวน 21,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 117 พร้อมประกาศเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาดกำลังการผลิต 1,823 เมกะวัตต์ เป็นการเปิดตลาดใหม่ในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศเกาหลีใต้

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก ปี 2561 ว่า การดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกยังคงเป็นไปตามแผนงาน โดยมีกำไรสุทธิ จำนวน 21,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 11,744 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 117 จากการขายสินทรัพย์ 3 โครงการในไตรมาสแรก และหากพิจารณาเฉพาะผลการดำเนินงาน ในไตรมาส 3 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 3,947 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 430 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 โดยมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ในขณะเดียวกัน เอ็กโก กรุ๊ป ได้ประกาศขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการเข้าลงทุนสัดส่วนร้อยละ 49 ในบริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด หรือ พาจู อีเอส ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วมพาจู ที่เมืองพาจู จังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 2 หน่วย ขนาดกำลังการผลิตหน่วยละ 911.5 เมกะวัตต์ ใช้แอลเอ็นจีนำเข้าเป็นเชื้อเพลิง โดยจะมีการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นภายในเดือน พ.ย.61 มูลค่าการลงทุน ประมาณ  26,200 ล้านบาท และคาดว่าการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ปี 2562 ทั้งนี้ พาจู อีเอส เป็นบริษัทลูกของบริษัท เอสเค อีแอนด์เอส จำกัด หรือ เอสเค อีแอนด์เอส  ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจพลังงานรายแรกที่นำเข้าแอลเอ็นจีโดยตรงจากต่างประเทศสู่เกาหลี ทั้งจากออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ตลอดจนประเทศต่างๆ ทั่วโลก

โรงไฟฟ้าพาจู อีเอส เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือน ก.พ.60 และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric Power Corporation ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลีใต้ โดยซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Power Exchange)

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป

“ตลาดพลังงานในประเทศเกาหลีใต้เป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงแอลเอ็นจี และพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาด การเข้าลงทุนครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญของเอ็กโก กรุ๊ป โดยเรามองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ในการผสานจุดแข็งกับเอสเค อีแอนด์เอส เพื่อลงทุนและพัฒนาธุรกิจแอลเอ็นจีร่วมกันทั้งในประเทศไทยและในเอเชีย ซึ่งมีความต้องการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้

นอกจากนี้ เอสเค อีแอนด์เอส ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจแอลเอ็นจีครบวงจร การลงทุนในพาจู อีเอส จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่ความร่วมมือในการทำธุรกิจแอลเอ็นจีในประเทศไทย รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค และในอนาคตเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสการลงทุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งในเกาหลีและในเอเชียอีกด้วย” นายจักษ์กริช กล่าวเพิ่มเติม