‘SME D Bank’ เยี่ยมชมกิจการผู้ผลิตไข่มุกอัญมณีแห่งอันดามัน จ.ภูเก็ต

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการ บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด  ผู้ผลิตอัญมณีไข่มุกเครื่องประดับแบบครบวงจร  ตั้งแต่ฟาร์มเพาะเลี้ยงมุก  แปรรูปผลิตภัณฑ์  และโชว์รูมแสดงสินค้า  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมานานกว่า 40 ปี พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก  ผู้ออกแบบมงกุฎเกียรติยศการประกวดนางงามระดับโลก  ปัจจุบันต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  อัตลักษณ์เลื่องชื่อของจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งธนาคารพร้อมสนับสนุนความรู้คู่เงินทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้น