โตเกียวมารีนประกันชีวิต ปลื้มเบี้ยรับรวมครึ่งปีแรก 3,621 ล้านบาท โต 12% วางเป้าทั้งปีทะยาน 8 พันล้านบาท

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้ง CEO ใหม่ MR. TOYOTAKE KUWATA (มร.โตโยทาเกะ คูวาตะ) เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาโดย มร.โตโยทาเกะ คูวาตะ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 24 ปีในธุรกิจการประกันชีวิต และการประกันวินาศภัยใน Tokio Marine Group โดยเริ่มต้นจากการทำงานในส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 10 ปี และในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โดยให้บริการโซลูชั่นสำหรับการปฏิรูประบบงาน 6 ปี อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในบทบาทผู้บริหารสาขา ณ เมืองอุทสึโนะมิยะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาย่อยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 ปี และได้นำทีมงานฝ่ายขายรายใหญ่ 300 หน่วย เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต รวมทั้งเป็นผู้นำโครงการในการนำโปรแกรมประกันภัยที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์สำหรับแพทย์ทุกคนมาใช้ในญี่ปุ่น

มร.โตโยทาเกะ คูวาตะ กล่าว “ผมเข้ามาร่วมงานกับ โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 รับผิดชอบงานด้านการตลาดสำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม โดยดูแลลูกค้าญี่ปุ่นเป็นหลักตลอดระยะเวลา 1 ปี และได้เข้ารับผิดชอบในตำแหน่ง CEO ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา จากการสนับสนุนของลูกค้าและความทุ่มเทของพนักงานทุกคนในบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการขายผ่านตัวแทน ภายใต้การนำของคุณสมโพชน์ ทำให้ช่องทางตัวแทนเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้ผมมีความมั่นใจที่จะนำพาบริษัทก้าวข้ามความท้าทายสำคัญในการขยับขึ้นสู่การเป็นบริษัท Top 10 ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทมีผลประกอบการเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,671 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 5,692 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับรวม 7,363 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม 15% โดยสัดส่วนการขายหลักมาจากช่องทางการขายผ่านตัวแทน สำหรับในปี 2563 บริษัทตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,837 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 6,590 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,427 ล้านบาทเติบโต 15 % และสำหรับผลงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีผลงานเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,621 ล้านบาท เติบโต 12% แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 798 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 2,823 ล้านบาท”

นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน รายงานผลประกอบการ ช่องทางการขายผ่านตัวแทนของบริษัทมีการเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ช่องทางตัวแทนผลิตเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,248 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 3,968 ล้านบาท รวมเบี้ยประกันภัยรับรวม 5,215 ล้านบาท เติบโต 15 % เมื่อเทียบกับปี 2561 สำหรับผลผลิตปี 2563 ณ เดือนมิถุนายน มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 553 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 1,780 ล้านบาท รวมเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,333 ล้านบาท เติบโต 13% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา สำหรับในปี 2563 ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยปีแรก 1,400 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 4,646 ล้านบาท รวมเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,046 ล้านบาท เติบโต 13%

“ในปีนี้ได้กำหนดทิศทางไว้ให้เป็น “ปีแห่งการขยายงาน” พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนตัวแทน 5,000 คน นอกจากนี้มีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มเติม 6 สาขา โดยได้มีการเปิดสาขาใหม่ไปแล้ว 3 สาขา คือ สาขาแม่สอด จ.ตาก สาขาพิษณุโลก และสาขาอุตรดิตถ์ ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจผันผวนที่เกิดขึ้น รวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พลังตัวแทนฝ่ายขายของโตเกียวมารีนประกันชีวิต ยังคงสามารถสร้างผลงานเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลพวงจากการวางรากฐานในการสร้างทีมงานฝ่ายขายมืออาชีพที่แข็งแกร่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การขาย และการบริการลูกค้าซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง” นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล กล่าว