‘โทลล์เวย์’ แจกชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้น

“โทลล์เวย์” แจกชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้น แจ้งหน่วยงานรัฐ-เอกชน-สถานศึกษา ติดต่อขอรับฟรี!

นายธานินทร์ พานิชชีวะ บอสใหญ่ผู้ห่วงใยและใส่ใจสังคมแห่งดอนเมืองโทลล์เวย์ ประกาศเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถานศึกษา แจ้งความประสงค์ติดต่อรับชุดตรวจสารเสพติดฟรี เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจหาและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหน่วยงาน ติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ บมจ.ทางยกระดับดอนเมืองหรือสอบถามได้ที่ Tollway Call Center 1233