ความสุขที่ไม่มีวันเกษียณกับผลิตภัณฑ์ใหม่จากกรุงเทพประกันชีวิต “บีแอลเอ สมาร์ทเพนชั่น 99”

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ บีแอลเอ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับกลุ่มคนวัยทำงาน ที่ต้องการความมั่นคงหลังเกษียณ กับ บีแอลเอ สมาร์ทเพนชั่น 99 เพราะชีวิตหลังเกษียณ ของคนทุกคนมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกันการเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

ม.ล. จิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าจากอัตรามรณกรรมที่เปลี่ยนแปลง คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยมีอายุยืนขึ้น โดยสถิติล่าสุด คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 75 ปี และมีแนวโน้มที่จะอายุยืนขึ้นเรื่อยๆ ด้วย ทำให้มีชีวิตหลังเกษียณยาวนานขึ้น ทำให้เราต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพที่เพียงพอและด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าจึงทำให้ค่ารักษาพยาบาลก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เป็นสาเหตุให้คนวัยทำงานทุกคนควรเริ่มจัดการเงินออมตั้งแต่ยังสามารถหาเงินเลี้ยงชีวิตได้เช่ยเดียวกัน ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปในขณะนี้การเกษียณของมีความสุขทำได้ไม่ยาก กรุงเทพประกันชีวิตจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์บำนาญตัวใหม่ๆ บีแอลเอ สมาร์ทเพนชั่น 99” เพื่อตอบโจทย์คนวัยทำงานที่ต้องการหลักประกันชีวิตในวัยเกษียณโดยเฉพาะ สามารถวางแผนอนาคตที่แน่นอนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงิน เตรียมพร้อมและใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข

บีแอลเอ สมาร์ทเพนชั่น99ตอบโจทย์ชีวิตของคนวัยทำงานยุคนี้ ด้วยจุดเด่นของกรมธรรม์ ที่ให้คุณรับเงินบำนาญรายปีสูงสุด 40 งวด สามารถเลือกรับเงินบำนาญ24% ต่อปี หรือ2.025% ต่อเดือน นานถึงอายุ 99 ปีให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคุณโดยเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดได้อีกด้วย