ห้ามพลาด สัมมนาและเวิร์กช็อปพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดสัมมนาและเวิร์กช็อป หัวข้อ “Thailand SURE 2020 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2563” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00- 16.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กช็อป หัวข้อ “Thailand SURE 2020 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2563” เพื่อเป็นการพลิกวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19  โดยการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มท่องเที่ยว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับการเข้าใช้บริการและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน จะได้รับตรามาตรฐาน Thailand SURE จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

โดยในงานจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มาแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวให้อยู่รอดหลังวิกฤต COVID-19  ในหัวข้อเสวนา “พลิกวิกฤต สู่โอกาส สร้างความเชื่อมั่นปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว” โดย คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) คุณกิตติ พรศิวะกิจ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย พร้อมเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับมือในภาวะโรคระบาด โดย สพ..ดร.เสาวพักตร์  ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “รู้ทัน รับมือ ทุกสถานการณ์โรคติดต่อ”

ปิดท้ายด้วยช่วงบ่ายกับการบรรยายและเวิร์กช็อปในแต่ละธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ “Step-by-step ฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยสร้างวัคซีนธุรกิจด้วยตัวเอง” โดย ดร.วสุเชษฐ์  โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) คุณธนพล  ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) คุณภูริวัจน์  ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ คุณฐนิวรรณ  กุลมงคล        นายกสมาคมภัตตาคารไทย คุณพรทิวา นิพาริน นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ คุณกรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย คุณวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ นายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย และคุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยานายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA)

สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ6eP-41zDAmsBXamLvSYEtin4Oc3hPZOq_qadVcH8ztxiUg/viewform

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่: กรกนก หินแก้ว , รวีวรรณ วงศ์สัมมาชีพ 086-104-0099 , 02-652-8236