คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย มอบเงินให้สภากาชาดไทยสู้ภัยโควิด

นายสุธีชัย สันติวราคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายฮิโระโนะริ คิริว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) มอบเงินจำนวน 1,050,000 บาท แก่สภากาชาดไทย เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยมี นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานคณะทำงานและผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามวิสัยทัศน์ ‘Foster a Sustainable Future – ร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืน’ ณ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย เร็วๆนี้./